آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 2635
بازديدکنندگان امروز: 105
کل بازديدکنندگان: 306149
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 0.4992 ثانيه
سوالات متداول

1- نحوه استفاده از سرم کنترل و ترسیم چارت کنترل کیفیت در بخش بیوشیمی به چه صورت است ؟

در ابتدا میزان خطای مجاز را بر اساس یکی از معیارهای بین المللی انتخاب آنگاه با استفاده از خون کنترل و بر اساس محدوده مجاز مندرج در بروشور خون کنترل تجاری 20 خوانده در طی روزهای کاری جمع آوری نمایید سپس از نتایج فوق میزان خطای مجاز ، میانگین و انحراف معیار محاسبه می گردد در صورتیکه میزان خطای مجاز (%cv) بدست آمده کمتر از مقدار انتخابی باشد اعداد فوق قابل قبول بوده و از آنها برای ترسیم چارت توسط نرم افزار کنترل کیفیت مرجع سلامت استفاده نمایید.


  2- براي کنترل کيفيت سانتريفوژ چه مواردی لازم است ؟

سرعت سانتريفوژ : ابزار سنجش سرعت سانتريفوژ، تاکومتر است .سرعت سانتريفوژ بايد حداقل هر سه ماه يکبار بررسي شده و ميزان سرعت اندازه گيري شده نبايد بيش از 5%  با سرعت مورد انتظار (سرعت انتخابي هنگام کار با سانتريفوژ ) متفاوت باشد .

زمان سنج سانتريفوژ: بهتر است زمان سنج بصورت هفتگي در مقابل زمان سنج کاليبره مورد بررسي قرار گيرد. براي اين امر زمان‌سنج را در زمانهاي مختلف تنظيم وبا کرونومتر مقايسه کنيد . اعداد حاصله نبايد بيش از 10% با زمان مورد انتظار متفاوت باشد.

 کنترل دما : براي کنترل دما ،مي‌توان در لوله آزمايش ، آب مقطر ريخته و دماي آنرا تعيين نمود. سپس لوله در سانتريفوژ قرار گرفته و دستگاه با دور مشخص روشن مي‌شود . پس از مدت مقرر ، دماي آب داخل لوله مجددا اندازه گيري مي شود . دماي سانتريفوژ‌‌هاي يخچال دار ميبايد هر ماه بررسي شده و ميزان دماي اندازه گيري شده نبايد بيش از 2 درجه سانتي گراد با دماي مورد انتظار متفاوت باشد . 

  


3- مقادير مجاز عدم دقت و عدم صحت کنترل کیفیت سمپلر به چه میزانی است ؟

با توجه به  مختصات کيفيتي بسياري از ميکرو پيپتها ،حداکثر ميزان قابل قبول عدم دقت  2%  =CV% و حداکثر ميزان قابل قبول عدم صحت3% =%Bias   پيشنهاد ميشود .


 

4- ارزیابی آب آزمایشگاه شامل چه مواردی میباشد؟

پيشنهاد مي‌گردد براي اطمينان از کيفيت آب حداقل 3 شاخص مقاومت آب ، آلودگي ميکروبي و در مورد آب نوع III ، PH بررسي گردد.